Åk 6–9
 
3.8 Övningar - Multiplikation och division
1. Skriv följande additioner som produkter?
Ex 2 + 2 + 2 + 2 = 4 · 2
a) =
 
b)
 
c) =
 
d) 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =
 
e) 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 =
 
f) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =
 
g) 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12
 
 
 
2. Vilka divisioner föreställer följande subtraktioner?
Ex 8 - 2 - 2 - 2 - 2 = 0         
  8 ÷ 2
a) 20 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0
 
b)
 
c)
 
d)
 
e)
 
f)
 
g) 44 - 11 - 11 - 11 - 11 = 0
 
 
 
3. Utför beräkningarna enligt exemplet nedan.
Ex 58 · 7  
  (50 · 7) + (8 · 7) = 350 + 56 = 406
a) 96 ÷ 3
 
b) 27 · 5
 
c) 84 · 6
 
d) 62 ÷ 2
 
e) 936 ÷ 3
 
f) 385 · 9
 
g) 437 · 6
 
 
 
4. Beräkna med hjälp av överslagsberäkning.
Ex 26 · 37 ≈ 30 · 30 = 900
a) 74 · 28 ≈
b) 75 ÷ 9 ≈
c) 39 · 23 ≈
d) 57 ÷ 26 ≈
e) 83 ÷ 41 ≈
f) 87 ÷ 28 ≈
g) 27 · 94 ≈
 
 
5. Beräkna med hjälp av överslagsberäkning.
Ex 110 · 58 ≈ 100 · 60 = 6000
a) 814 · 69 ≈
b) 565 ÷ 18 ≈
c) 452 · 78 ≈
d) 656 ÷ 67 ≈
e) 18431 ÷ 358 ≈
f) 87825 ÷ 289 ≈
g) 591 · 712 ≈