Åk 6–9
 
3.6 Vi dividerar på olika sätt
Det är mycket användbart att kunna dividera i huvudet. Alla kan lära sig att utveckla sätt att använda sig av huvudräkning och skriftlig huvudräkning. Det gäller alltså att hitta metoder som underlättar beräkningen.

Här är några:


Dividera med 2
Det brukar vara lätt. Det är bara att hitta hälften av talet.

64 ÷ 2 = 32
288 ÷ 2 = 144


Dividera med 4
Här kan du tänka "hälften - hälften", d v s dividera med 2 två gånger.

48 ÷ 4 = 24 ÷ 2 = 12


Dividera med 5
Här kan du prova två sätt.

Multiplicera med 2 och dividera med 10:
160 ÷ 5 = (160 · 2) ÷ (5 · 2) = 320 ÷ 10 = 32

eller

Dividera med 10 och multiplicera med 2:
160 ÷ 5 = (160 ÷ 10) · 2 = 16 · 2 = 32


Dividera med sammansatta tal
Du kan faktorisera nämnaren och dividera först med den ena faktorn, och sedan med den andra (och sedan med den tredje o s v om du faktoriserar i fler faktorer än 2).

105 ÷ 15 =
105 ÷ (5 · 3)

105 ÷ 5 = 21
21 ÷ 3 = 7

eller

105 ÷ 3 = 35
35 ÷ 5 = 7