Åk 6–9
 
5.1 Procentenheter

Det är viktigt att skilja mellan begreppen procent och procentenheter
Procentenheter används för att ange skillnaden mellan två tal i procentform.

På en skola ska 350 elever ha betyg. Av dessa får 70 elever VG. Året efter får 84 elever VG.

Med hur många procentenheter har antalet elever med betyget VG ökat?

70 av 350 = 20 %
84 av 350 = 24 %

Förändringen i procentenheter: 24 - 20 = 4

Svar: Antalet elever med betyget VG ökade med 4 procentenheter.