Åk 6–9
 
3.5 Övningar - Räkna med procent
1. Beräkna 10 % av:
a) 78 kilo
b) 8,8
c) 5,02
d) 547 liter
e) 60 personer
f) 7,71 kr
 
 
2. Beräkna:
a) 75 % av 160
b) 45 % av 10
c) 70 % av 40
d) 25 % av 180
e) 90 % av 130
f) 95 % av 140
 
 
3. Det kom en leverans med frukt  till en butik. Den bestod av 24 kg päron och 36 kg äpplen. Hur många procent av all frukt var äpplen? Skriv ett uttryck för andelen äpplen och beräkna den.
 
 
 
4. En affär beställde 3,8 ton äpplen och 6,2 ton päron. Hur många procent av all frukt var äpplen? Skriv ett uttryck för andelen äpplen och beräkna den.
 
 
 
5. I en klass med totalt 30 elever är 12 flickor. Hur många procent av klassen är pojkar? Skriv ett uttryck för andelen pojkar och beräkna den.
 
 
 
6. Fyll i  talen så att likheten gäller. Avrunda svaret till tiondelar:
a) 75 % av = 150
b) 45 % av = 144
c) % av 190 = 104,5
d) % av 50 = 5
e) 70 % av 100 =
f) 20 % av 180 =
 
 
7. 80 % av ett tal är 144. Vilket är talet?
Skriv ett uttryck och beräkna talet.
 
 
 
8. När jag promenerar längs en plan väg har jag hastigheten 5 km/h. När jag går uppför en backe har jag hastigheten 3 km/h. Med hur många procent minskar min hastighet då jag går uppför en backe? Skriv ett matematiskt uttryck och beräkna skillnaden.