Åk 6–9
 
3.1 Vi söker procentsatsen

Det är idrottsdag i skolan. Klassen som har störst andel elever närvarande får ett pris.I klass 9A går det 25 elever.
Av dessa var 19 närvarande.

Alltså var 19 av 25 elever
med på idrottsdagen.

I klass 9B går det 20 elever.
Av dessa var 15 närvarande.

Alltså var 15 av 20 elever med på idrottsdagen.

Hur kan man avgöra vilken klass som har störst andel elever närvarande?

Ett sätt att jämföra är att använda procent.
Vi räknar ut hur många elever som skulle ha varit närvarande om klasserna hade haft lika många elever: 100 elever. Då ska vi använda oss av något som du redan har lärt dig, förlängning av bråk.


Nu är det lättare att jämföra.

I 9A var 76 % av eleverna närvarande och i 9B var 75 % av eleverna närvarande. 9A hade störst andel elever med på friluftsdagen, och vinner priset.
Du kan på ett enkelt sätt beräkna procentsatsen, om du vet delen och det hela.

Exempel:
I Sverige levde, 31 december 2006, 1 407 personer som var 100 år eller äldre. Av dessa var 219 st män. hur många procent var män?

Delen: 219 (antal män)
Det hela: 1 407 (totala antalet personer)

219
1 407
Procentsatsen (andelen män) = ≈ 0,16 = 16 %