Åk 6–9
 
2.1 Från bråk till decimal och procent
Här ser du en rektangel. Vi säger att hela rektangeln motsvarar en hel.

En hel = 1.Om man delar rektangeln i hundra lika stora delar så är varje del en hundradel.


1/100 = 0,01 = 1 %

Hela rektangeln är 100/100 = 1 = 100 %Här ser du en rektangel delad i två lika stora delar.

1/2 = 0,50

Om du delar in samma rektangel i hundra lika stora delar skulle hälften se ut så här:

50/100 = 0,50

1/2 = 50/100 = 0,50 = 50 %

Istället för att säga hälften, kan man säga 50 hundradelar, eller 50 procent, av rektangeln. Ordet procent betyder nämligen av hundra eller per hundra, vilket enklare kan uttryckas hundradelar.