Åk 6–9
 
3.5 Övningar - Addition och subtraktion
1. Vilken räkneoperation visas på tallinjen?
a) -4 + 5 = 1 b) 7 - 3 = 4
c) -3 -5 = -8 d) 2 + 6 = 8
 
 
 
2. Skriv ett matematiskt uttryck för följande meningar.
Ex Nils gav bort 4 av sina 10 kr. 10 - 4
a) Jan hade 5 poäng och förlorade 7.
b) Nina miste 12 poäng och vann 9
c) Lina gav bort 4 av sina 15 godisar.
d) Helen hade 10 pennor och förlorade sedan 2 av dem.
e) Anna gick 20 steg framåt och gick sedan tillbaka 7 steg.
f) Temperaturen steg 3 grader från -10 grader.
g) Temperaturen sjönk 2 grader från -6 grader.
h) Temperaturen steg från -5 grader till 8 grader.
 
 
3. Beräkna och skriv resultatet.
a) 9 - 2 =
b) -5 + 8 =
c) -3 - 10 =
d) 15 - 11 =
e) 25 + 4 =
f) -9 + 6 =
g) -7 - 8 =
h) 8 - 20 =
 
 
4. Komplettera tabellen så att likheten stämmer.
Ex 2 + 1 = 3
a) 9 + (-5) =
b) 3 + = 2
c) + 2 = -10
d) 7 + 1 =
e) + 4 = -6
f) -6 + 7 =
 
 
5. Komplettera tabellen så att likheten stämmer.
a) 3 + (-3) =
b) -5 + = 0
c) + (-4) = 0
d) + 8 = 0
e) -7 + = 0