Åk 6–9
 
2.1 Allt har ett namn
Här kommer du att lära dig vad delarna av en hel heter och hur man skriver dem med siffror.

Det är viktigt att du lär dig dessa matematiska begrepp. Inom området bråk är det viktigt att du till en början känner till delarnas namn. Titta på filmen om delarnas namn, och titta också på det som står här nedanför.


Här nedan ser du några av de vanligaste indelningarna av en hel.

"En hel".
Hälften.
Varje del kallas
"en halv".
Tre lika stora delar.
Varje del kallas
"en tredjedel".
Fyra lika stora delar.
Varje del kallas
"en fjärdedel ".
Fem lika stora delar.
Varje del kallas
"en femtedel".
Sex lika stora delar.
Varje del kallas
"en sjättedel ".