Gymnasium
 
Svenska/عربي

5.1 Likformig avbildning

Fotografier, kartor, ritningar, skalmodeller och vissa statyer är exempel på avbildningar.

Om de har samma form som originalen så är de likformiga avbildningar.

Om de är mindre än originalen så är de förminskningar.

Om de är större än originalen så är de förstoringar.

För att ange i vilken utsträckning avbildningen förminskats eller förstorats, används begreppet skala. Denna kan beskrivas som förhållandet mellan en sträcka i avbildningen och motsvarande sträcka i originalet. När det handlar om en förminskning så är skalan mindre än ett och vid en förstoring är skalan större än ett. Om det är en avbildning i naturlig storlek så är skalan ett.

Exempel: En bil har avbildats i form av en leksaksbil.

Den riktiga bilen är 4,50 meter lång och leksaksbilen är 45 cm (dvs. 0,45 m) lång. För att bestämma skalan, divideras leksaksbilens längd med den riktiga bilens längd. Därefter skrivs kvoten om så att täljaren blir ett. Slutligen skrivs kvoten med ett kolon istället för ett divisionsstreck:

Skalan = 1 : 10
utläses ”Skalan är ett till tio.”

Detta betyder att den riktiga bilen är tio gånger så lång som leksaksbilen.

Exempel: En insekt har avbildats på en affisch.

Den riktiga insekten är 1,5 cm lång och den avbildade insekten är 375 cm lång. För att bestämma skalan, divideras bildinsektens längd med den riktiga insektens längd. Därefter skrivs kvoten om så att nämnaren blir ett. Slutligen skrivs kvoten med ett kolon istället för ett divisionsstreck:

Skalan = 250 : 1
utläses ”Skalan är tvåhundrafemtio till ett.”

Detta betyder att insekten på bilden är 250 gånger så lång som den riktiga insekten.

Fundera på och diskutera med andra:

Vad innebär skalan 1:1 ?

Ta reda på :

Måste det alltid stå ”1” på vänster eller höger sida om kolon då en skala anges?