Film åk 6–9
 
Svenska/Polski

Kapitel

 

 2.5 System pozycyjny – system dziesiątkowy
2.6 Rozwinięta forma zapisywania liczb
2.7  Jak napisać i przeczytać liczbę
5.3 Zasady zaokrąglania2.3 Dodajemy na różne sposoby
2.4 Odejmujemy na różne sposoby
5.4 Mnożenie sposobem pisemnym
5.5 Dzielenie sposobem pisemnym
6.3 Notacja wykładnicza
7.1 Od dzielenia do pierwiastków2.1 Wszystko można nazwać
3.1 Wielkość ułamka
3.2 Liczba mieszana
3.4 Ułamki na osi liczbowej
4.1 O tych samych mianownikach
4.3 O różnych mianownikach
5.3 Mnożenie za pomocą figur
6.1 Dzielenie przez liczbę całkowitą3.1 Ważne przedrostki
3.2 Każda pozycja cyfry ma konkretne znaczenie
4.1 Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
5.3 Metody
6.2 Mnożenie liczb całkowitych przez liczby dziesiętne3.1 Poszukujemy procentów
3.3 Szukamy całości
4.1 Podwyżka
4.2 Obniżka2.2 Liczby ujemne na osi liczbowej
2.4 Ustawić w kolejności
3.2 Obliczenia z liczbami ujemnymi
4.1 Mnożenie
4.2 Dzielenie