Film åk 6–9
 
Svenska/Polski

Kapitel

 

 



2.5 System pozycyjny – system dziesiątkowy
2.6 Rozwinięta forma zapisywania liczb
2.7  Jak napisać i przeczytać liczbę
5.3 Zasady zaokrąglania



2.3 Dodajemy na różne sposoby
2.4 Odejmujemy na różne sposoby
5.4 Mnożenie sposobem pisemnym
5.5 Dzielenie sposobem pisemnym
6.3 Notacja wykładnicza
7.1 Od dzielenia do pierwiastków



2.1 Wszystko można nazwać
3.1 Wielkość ułamka
3.2 Liczba mieszana
3.4 Ułamki na osi liczbowej
4.1 O tych samych mianownikach
4.3 O różnych mianownikach
5.3 Mnożenie za pomocą figur
6.1 Dzielenie przez liczbę całkowitą



3.1 Ważne przedrostki
3.2 Każda pozycja cyfry ma konkretne znaczenie
4.1 Zaokrąglanie liczb dziesiętnych
5.3 Metody
6.2 Mnożenie liczb całkowitych przez liczby dziesiętne



3.1 Poszukujemy procentów
3.3 Szukamy całości
4.1 Podwyżka
4.2 Obniżka



2.2 Liczby ujemne na osi liczbowej
2.4 Ustawić w kolejności
3.2 Obliczenia z liczbami ujemnymi
4.1 Mnożenie
4.2 Dzielenie